EVENTO

StarTechTour 2020

Por partner

16/11/2020
Online
Actividad Pública

StarTechTour és un projecte de suport a l’emprenedoria impulsat pel Departament d’Empresa i Coneixement a través de l’Agència Catalana de Turisme amb el suport de la Direcció General de Turisme, l’Agència per la Competitivitat de l’Empresa (Acció), Eurecat, Mobile World Capital i el Departament de Polítiques Digitals. Es tracta d’un projecte integral que inclou per una banda, la selecció d’idees innovadores amb StarTechTour Hackaton, i per l’altra d’acceleració de propostes que millorin l’experiència turística del visitant a Catalunya, a partir de la tecnologia, donant resposta a reptes concrets, StarTechTour Challenge.

StarTechTour Challenge pretén que l’activitat turística sigui tractora de projectes i iniciatives innovadores que ajudin a la recuperació turística post-covid-19 i permetin generar riquesa a tot el nostre territori i durant tot l’any. Es convida a start-ups perquè treballin en solucions tecnològiques que permetin generar sinèrgies entre actors del sector turístic i que puguin aportar valor i millorar experiència digital del/la turista. Seleccionaren les tres solucions aportades per aquestes start-ups que millor resposta donin als reptes.

Les empreses premiades rebran suport en l’orientació i inici de desplegament de la seva estratègia, facilitant-los contactes amb corporacions de l’àmbit turístic, donant-los visibilitat, i dotant-los dels recursos necessaris per consolidar-se de forma accelerada.

A qui va adreçat?

A Start-ups que vulguin donar resposta als reptes tecnològics  concrets plantejats per corporacions del sector turístic.

Els requisits per a participar són:

  • Estar constituït com a empresa.
  • Empreses que tinguin màx. 8 anys de vida.
  • Empreses que tinguin mín. 1 persona dedicada a temps complert al projecte.
  • No s’acceptaran empreses de consultoria, intermediàries o que prestin serveis a tercers.

Podeu participar fins el 16 de novembre.

Per a más informació, fue click aquí.

StarTechTour 2020

16/11/2020
Online
Actividad Pública