EVENTO

Beneficis de Terraform Enterprise

Por Plain Concepts

27/02/2024
Online
18:00 / 19:00
Actividad Pública

En el panorama actual de la infraestructura com a codi (IaC), Terraform Enterprise destaca com una solució integral dissenyada per a optimitzar i simplificar la gestió de recursos en entorns cloud.

En aquesta sessió veurem com elevar la implementació i administració de recursos a un nivell superior, proporcionant solucions innovadores per als desafiaments empresarials en constant evolució.

AGENDA

  • Workspaces
  • Gestió de secrets
  • Gestió de permisos
  • Politicas amb Sentinel
  • Organizacion
  • Integraciónes amb tercers
  • Costos, driff, selt-*agents
  • Registry
  • Desplegament d’infraestructura sense codi

Beneficis de Terraform Enterprise

27/02/2024
18:00 / 19:00
Online
Actividad Pública