25 maig 2020

Noticias

EIT Health Accelerator Call

25 maig 2020

Up to €500.000 in grants-for-option
Co-investment scheme
Deadline – Friday 29th of May

Start-up Rescue es un nou instrument d’EIT Health que fa costat a les noves empreses europees innovadores en proporcionar fons a canvi d’Opcions per a EIT Health e.V. Les startups, amb dificultats per a tancar rondes de finançament, poden sol·licitar prompte rebre fins a € 500,000 d’EIT Health a canvi d’opcions. Els inversors actuals, ja presents en la taula de capitalització, o nous, requereixen la disposició de coinversor privat per a coinvertir almenys el 50%. El model que EIT Health està explorant aprofita el valor del compromís d’un inversor i coinvierte fins a € 500,000 en subvencions per a opcions. Per exemple, si un inversor privat compromet almenys € 250,000, EIT Health igualarà això amb una subvenció de € 500,000, la qual cosa li dona a l’inici una injecció d’efectiu total de € 750,000.

Amb aquesta oportunitat, EIT Health ajudarà a les startups a activar el capital privat i a impulsar l’acceleració de la seva empresa. A més de proporcionar un impuls a les rondes de finançament pont, EIT Health oferirà a les noves empreses seleccionades una sòlida xarxa de socis. Totes les noves empreses seleccionades comptaran amb el suport de l’Equip internacional de creació d’empreses de salut d’EIT durant almenys 8 mesos com a part d’un projecte estructurat i, posteriorment, amb el suport d’un Alumni.

Podeu consultar els requisits de la sol·licitud (Data límit 29/05/2020) i registrar-vos en el seminari web sobre l’Instrument de rescat d’inici d’EIT Health: Més informació

Informació de contacte: Javier.vega@eithealth.eu