Postings

Puja el teu posting

Secció en la qual tots els associats de Tech Barcelona podeu comunicar directament les vostres iniciatives i propostes de valor a l'ecosistema. És un espai obert i col·laboratiu.

com funciona?

- 1 publicació a la setmana per soci i/o partner
- El post serà vàlid durant 1 mes
- No es permetrà pujar el mateix contingut o oferta en un lapse de 15 dies