EVENTO

ONLINE PILLS 18: Cross-Border Ecommerce and the New EU Regulations

Por Tech Barcelona (con Go Global Ecommerce)

16/09/2021
Online
13:00 / 14:00
Actividad Pública

L’1 de juliol de 2021 va entrar en vigor el VAT (o VAT number en la resta d’Europa), la nova regulació europea sobre l’IVA. Es tracta d’una mesura prioritària per a l’estratègia de mercat únic digital de la Unió Europea. Quins aspectes hem de tenir en compte? Quins beneficis aporta aquest nou marc regulador? A quines empreses i sectors afecta?

Donarem resposta a totes aquestes preguntes de la mà de:

La sessió es realitzarà en anglès. 

Les preguntes es podran realitzar a través del xat en línia i els ponents respondran al final de la sessió. Aquesta activitat es realitzarà en streaminggràcies a la tecnologia de Watchity i l’accés s’activarà a 5 minuts abans en la web Streamingde Tech Barcelona i en el nostre Twitter.

ONLINE PILLS 18: Cross-Border Ecommerce and the New EU Regulations

16/09/2021
13:00 / 14:00
Online
Actividad Pública