27 abril 2023 TB News

Noticias

Tech Barcelona s’uneix a 13 associacions de startups europees per a aconseguir una Data Act que promogui la competitivitat i la innovació

27 abril 2023 TB News
  • Amb l’inici dels diàlegs tripartits sobre la Data Act de la UE, 13 comunitats de startups s’han unit per a demanar als responsables polítics que equilibrin els incentius i els costos de la cadena de valor en la creació i manteniment dels conjunts de dades

Barcelona, 27 d’abril de 2023-. Tech Barcelona, l’associació privada sense ànim de lucre que representa l’ecosistema digital i tecnològic de Barcelona, ha signat una carta oberta dirigida als responsables polítics en la qual demana millores en el marc regulador per a estimular un mercat de dades dinàmic i innovador. La carta destaca la necessitat d’un entorn normatiu que animi a les startups a utilitzar i compartir dades.

Amb l’inici dels diàlegs tripartits sobre la Data Act, la Llei de Dades de la UE, 13 comunitats de startups s’han unit per a demanar als responsables polítics que equilibrin els incentius i els costos implicats en la cadena de valor de la creació i manteniment de ‘datasets’. Diverses disposicions de la Data Act, en la seva forma actual, plantegen importants reptes tècnics i jurídics per a les startups, la qual cosa crearà inseguretat jurídica sobre com han de manejar-se les dades. Per això, l’ecosistema empresarial demana tres millores clau en el text final, per a garantir que la Data Act compleixi la seva promesa d’impulsar la competitivitat i la capacitat d’innovació d’Europa:

  • Àmbit d’aplicació: claredat i proporcionalitat.
  • ‘Cloud switching’: disposicions sobre portabilitat de dades i interoperabilitat per a noves empreses.
  • Transferències internacionals de dades: normes que fomenten l’aprofitament de l’economia mundial de dades.

Perquè la Data Act aconsegueixi els seus objectius d’estimular un mercat de dades competitiu, obrir oportunitats per a la innovació basada en dades i fer que les dades siguin més accessibles per a tots, els responsables polítics han de centrar-se en dissenyar un entorn d’intercanvi de dades clar, proporcionat i equitatiu que proporcioni a les empreses emergents seguretat jurídica, preservant al mateix temps la seva capacitat d’experimentar i créixer. Això serà fonamental per a alliberar tot el potencial de les dades i garantir que el sector tecnològic europeu continuï sent competitiu i innovador en el mercat mundial.

La Data Act és una proposta de marc legislatiu que està elaborant la Unió Europea per a facilitar la posada en comú i l’ús de les dades a Europa. L’objectiu de la Data Act és estimular un mercat de dades competitiu, obrir oportunitats per a la innovació basada en dades i fer que les dades siguin més accessibles per a tots. S’espera que la Llei abordi qüestions relacionades amb la propietat, l’accés i la portabilitat de les dades, així com amb la governança, la privacitat i la seguretat de les dades. La Comissió Europea està treballant actualment en la proposta, i s’espera que es presenti al Parlament Europeu i al Consell per a la seva consideració i adopció.

 

Llei sobre Intel·ligència Artificial

Tech Barcelona es va unir el mes passat a vint associacions europees de startups i de IA per a demanar una regulació equilibrada en la futura legislació sobre IA a Europa. La iniciativa forma part d’un manifest conjunt que busca preservar la capacitat d’innovació dels actors europeus en l’àmbit de la IA.

The Data Act should be as clear and simple as a Startup Pitch.