11 juny 2020

Noticias

Towards a Self-Learning AI per Eli Bou (Vilynx)

11 juny 2020

Vilynx és una companyia que està treballant en una intel·ligència artificial capaç de tenir aprenentatge autònom. Basada en els EUA compta amb un gran equip d’enginyers a Barcelona.

El 80% de les dades que comuniquem en el món no estan estructurats, la qual cosa significa que no són comprensibles per a les màquines. Vilynx està creant una intel·ligència artificial capaç d’utilitzar aquestes dades no estructurades i amb la finalitat de desenvolupar sistemes que puguin interactuar amb el món i aprenguin de l’entorn per a ajudar a l’ésser humà.

Elisenda Bou, cofundadora i CTO de Vilynx, va definir la intel·ligència artificial com “el comportament humà exhibit per màquines”, i ens va explicar com intenten aprendre l’estadística i probabilitat per a entendre textos i conceptes d’una manera més humana a partir de sistemes de coneixement i aprenentatge autònom. Aquesta sessió va tenir lloc en el marc de les jornades #TechSpiritBCN. 

«Content Powered by 023 Think. Create. Produce