2 març 2021

Noticias

ONLINE PILLS 10 – Computació Quàntica con IBM

2 març 2021

En aquesta sessió introductòria a la Computació Quàntica, Enric Delgado, CTO d’IBM, ens explica quins problemes pot ajudar a resoldre aquest nou paradigma de la computació i perquè s’hi està invertint tant.

A través d’exemples bàsics descobrim les característiques de la computació quàntica, capaç de resoldre problemes que amb la computació clàssica serien impossibles.

Tan complex com revolucionari

Multitud de negocis experimentaran un punt d’inflexió gràcies al desenvolupament d’aquesta tecnologia. Els tres aspectes en els que més impacte ha de tenir en el futur immediat són les simulacions del món físic, la reducció de temps i consum en Intel·ligència Artificial, i l’optimització de processos. Com a exemple, aquests avenços són claus en sectors com la banca, per fer simulacions o anàlisi de riscos d’una forma molt més ràpida i precisa.

Enric Delgado explica que “estem en els nostres primers passets com a humanitat fent això, ens queda molt camí per recórrer”. És per això que és important impulsar aquest tipus de tecnologies a través d’un ecosistema que comprengui empreses, institucions acadèmiques, entitats …

En aquest sentit, IBM ha creat QNetwork amb l’objectiu de buscar aliances i punts de suport per avançar el màxim possible en el món de la quàntica, que pot ser un factor clau per millorar la vida de moltes persones.